Kerkdiensten Kerkdiensten

BELANGRIJK
Met ingang van september 2016 is het parkeren in Valkenburg gewijzigd. Op zondagmorgen is het nog maar grastis parkeren tot 11.00 uur. Daarna moet er betaald worden (€ 1.90 per uur).
Betalen kan vooraf, tijd gaat automatisch in vanaf 11.00 uur.
Jammer maar helaas. Hopelijk geen belemmering om oze kerk te bezoeken.

 
Zondag 1 oktober
Geen dienst in de Kloosterkerk. Dienst in de Toeristenkerk te Gulpen, voorganger ds. Harrie de Reus. 

Zondag 8 oktober
In de loop van de geschiedenis is er geen tekst zo verkwanseld en misverstaan als die over de tien woorden uit Deuteronomium 5. In plaats van wat een toekomstvisioen had kunnen zijn, zijn ze versmald tot een bastion van christelijke moraal. We gaan op zoek naar de bevrijdende kracht van de oorspronkelijke woorden. In deze dienst zal Lies Oost als diaken in het ambt bevestigd worden.
Ds. Harrie de Reus.

Zondag 15 oktober
Geen dienst in de Kloosterkerk. Dienst in de Toeristenkerk te Gulpen, voorganger ds. Harrie de Reus. 

Zondag 22 oktober
Voor sommige mensen is het echt iets uit oude tijden: het verband tussen ziekte en zonde. In de Bijbel kom je het in ieder geval nogal eens tegen. Het meest uitgebreid in het boek Job, maar ook in het evangelie. De lezing van deze ochtend uit Matteüs 9 vers 1 - 8 lijkt ook zo’n verband te leggen. Toch is het niet alleen iets van vroeger. Regelmatig hoor ik mensen zeggen: Wat heb ik misdaan dat dit juist mij treft? En ziekte en leed leidt altijd tot zelfonderzoek. Kortom een uitdagende lezing voor een zondag in de herfst. Ik verheug me er op weer een keer in uw midden te zijn.
Ds. Harry Smit.

Zondag 29 oktober
Geen dienst in de Kloosterkerk. Dienst in de Toeristenkerk te Gulpen, voorganger ds. Harrie de Reus. 

terug