Kerkdiensten Kerkdiensten

BELANGRIJK
Met ingang van september 2016 is het parkeren in Valkenburg gewijzigd. Op zondagmorgen is het nog maar grastis parkeren tot 11.00 uur. Daarna moet er betaald worden (€ 1.90 per uur).
Betalen kan vooraf, tijd gaat automatisch in vanaf 11.00 uur.
Jammer maar helaas. Hopelijk geen belemmering om oze kerk te bezoeken.

 

Zondag 9 juli
We horen uit het Lukasevangelie het verhaal dat uitloopt op de bekende spreuk van ‘balk en splinter’. Het verhaal is een poëtisch spel met actieve en passieve werkwoorden. Wat zegt hoe jij reageert op anderen over jouzelf? Wijzen niet drie vingers naar jezelf, als je er met één naar de ander wijst?
Ds. Harrie de Reus

Zondag 16 juli
Het vrijwel algemeen gebruikte rooster doet voor deze zondag de suggestie de gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs te lezen (Mt. 13, 1 – 23). Over het algemeen sluit ik me bij het rooster aan. Als emeritus hoor je bij een zeldzame en schaarse soort, en daardoor kom je in verschillende kerken en gemeenten. Dan is het wel zo veilig om je aan dat rooster te houden om te voorkomen dat een gemeente bijvoorbeeld drie zondagen achtereen op hetzelfde verhaal getrakteerd wordt. Nu heeft natuurlijk elke predikant een andere benadering en uitleg, en dat kan dan wel weer boeiend zijn, maar toch. Of ik erin slaag ook deze zondag de suggestie van het rooster te volgen weet ik nog niet. Weet dat u en jij welkom bent, ik ben zelf ook benieuwd.
Ds. Adjo Witte

Zondag 23 juli
Lezen: Mattheüs 5: 20 – 26 (Luthers leesrooster)
Een gedeelte uit de Bergrede. Juist zo’n gedeelte waar waarheden en wetten, die we allemaal kennen worden geradicaliseerd en toegespitst tot een moeilijk haalbaar niveau. Wij zijn in onze tijd gewend aan zgn. ‘verzachtende oog en verzoening? Net hiervoor heeft Jezus de zaligsprekingen uitgesproken: zalig de zachtmoedigen, zalig de vredestichters. Hoe zal de Geest van Jezus zich uitspreken voor zijn volgelingen?
Ds. Joen Drost.

Zondag 30 juli
Goud vinden en dat koesteren, de mooiste parel zoeken en die kopen, een sleepnet vol vis binnenhalen en de slechte vis teruggooien, het zijn voorbeelden uit het dagelijkse leven die Jezus aanhaalt om zijn uitleg over het koninkrijk van God te verduidelijken (Mattheüs 13, 44-52). Ze gaan ook over horen en verstaan, over de oude woorden die een nieuwe betekenis krijgen: de woorden van God die hun zeggingskracht blijven houden, maar steeds in de context van de tijd verstaan moeten worden. Toch is er een constante door de eeuwen heen: keuzen maken, verantwoordelijkheid nemen. We zien het al bij de jonge Salomo (1 Koningen 3,5-12).
Drs. Marijke Bijleveld.uit Maastricht 
 
Zondag 6 augustus
Op 6 augustus (de 7e zondag van de zomer) stelt het leesrooster Mattheüs 14:13-21 voor: het verhaal van de eerste broodvermenigvuldiging. Dat gaan we dan ook lezen, maar wat opvalt is dat Jezus op pad gaat om alleen te zijn. Met al die mensen om hem heen lukt dat natuurlijk niet. Pas als hij hen gevoed heeft en weggestuurd (maar dan moeten we wat verder doorlezen: tot en met Mattheüs 14:23) lukt het Jezus eindelijk alleen te zijn. Af en toe is dat kennelijk nodig.
Ds. Frans-Joseph Hirs uit Venlo

Zondag 13 augustus
Dit jaar wordt er landelijk en in veel gemeenten aandacht gegeven aan het feit, dat 500 jaar geleden de Reformatie begon. 31 oktober 1517 bleek een keerpunt in de kerkgeschiedenis. Dat betekent herdenken en vieren – en dat waar mogelijk samen met de zusters en broeders uit de Rooms-Katholieke Kerk. Tegenwoordig willen we ons immers graag baseren op wat ons bindt, niet op wat ons scheidt. Vooral betekent dit ‘eeuwfeest’ bezinning op waar het ons om gaat als gelovigen. Hoe kan ons geloof hier en nu nieuwe impulsen krijgen? Wat kunnen wij leren van toen? En hoe kunnen we het in praktijk brengen en doorgeven? Met deze vragen in het achterhoofd zal ik mij voorbereiden op de zomerse viering in uw midden en lezingen en liederen kiezen. De Bijbel staat immers vol met verhalen die ons verder kunnen helpen. In het Liedboek (dat we nog steeds nieuw noemen) staan prachtige rubrieken, zoals levensreis en geloven. We zullen ervan genieten.
Ds. Sophie Bloemert.uit Heerlen

Zondag 20 augustus
Op deze zondag in de zomer lezen we uit Exodus het fraaie verhaal over het volk in de woestijn dat manna ontvangt – brood om van te leven, om krachten op te doen. Als in een vakantie. Maar er mag maar mondjesmaat van gesprokkeld worden, zo blijkt in het verhaal.
Ds. Harrie de Reus.


Zondag 27 augustus
Het is in Genesis 1:9-13 allemaal water. Tot het moment dat God spreekt en paal en perk stelt aan de (dreiging van de) zee en het water. Als God ingrijpt wordt het droge gezien. Komt er in de zee land om te leven. Het land is de plek die God ons geeft om het leven te leven dat we van God ontvangen. Is dat niet een blijde boodschap aan het begin van een nieuwe week?
Ds. Jan van der Meijden uit Rijssen.