Kerkdiensten Kerkdiensten

BELANGRIJK
Met ingang van september 2016 is het parkeren in Valkenburg gewijzigd. Op zondagmorgen is het nog maar grastis parkeren tot 11.00 uur. Daarna moet er betaald worden (€ 1.90 per uur).
Betalen kan vooraf, tijd gaat automatisch in vanaf 11.00 uur.
Jammer maar helaas. Hopelijk geen belemmering om oze kerk te bezoeken.

 

Zondag 6 mei, Zesde zondag van Pasen
Eerst de gelijkenis van de wijnstok. Verbonden zijn om voedsel te krijgen, en vrucht te dragen. Een kind snapt dat als je een tak afsnijdt, hij dood gaat. Zonder overgang legt Jezus dan uit dat het om de liefde gaat: verbonden blijven, niet doorsnijden, voedsel transporteren. Duidelijk bij een wijnstok, maar bij de liefde zijn er legio vragen: wat is verbonden zijn? Een partner, of al je vrienden. Kun je ook een tijdje loskoppelen? De boog kan niet altijd gespannen zijn. En als je je leven wilt geven voor je vrienden, leef je dan zelf nog door? Het begon zo helder. Nu lijkt het een niet te volbrengen opdracht.
Ds. Joen Drost

Zondag 10 mei, Hemelvaart
Donderdag 10 mei is het Hemelvaart, 40 dagen na Pasen, 10 dagen voor Pinksteren. Het is de schrijver van Handelingen die deze gebeurtenissen ‘uit elkaar’ haalt. In het Lukas-evangelie vindt de ‘opneming’ plaats aan heteinde van de Paasdag. En in het Johannes-evangelie gebeurt dat op het kruis, als hij ‘verhoogd’ wordt, dat wil zeggen: ‘verheerlijkt’ (Johannes 12 en 13,1). Zo zeggen ze dat bij het Leger des Heils: ‘bevorderd tot heerlijkheid’. Evenzovele zegswijzen om aan te geven dat het leven van Jezus een bestemming had in God, die hij Vader noemde. Het verhaal doet sterk denken aan de ‘opneming’ van Elia waarbij Elisa een ‘dubbel deel van zijn geest’ krijgt. Het lijkt mij dat de schrijver van Handelingen dit verhaal voor ogen heeft gehad.”
Ds. Piet van Reenen

Zondag 13 mei, Zevende zondag van Pasen,
Moederdag Voor deze zondag reikt het leesrooster ons als alternatieve lezing Genesis 9:8-17 aan. Een aansprekende tekst voor de zondag na Hemelvaart. Een oude kerkelijke traditie noemt deze zondag: Wezenzondag. Jezus belooft zijn leerlingen dat Hij hen geen wezen zal laten. Daar mogen we ook aan denken als we de boog in de wolken zien. De regenboog fascineert ons. Hij is en blijft een indrukwekkend en ontroerend verschijnsel in de natuur. Kinderen worden blij als ze de kleurenpracht van de regenboog in de wolken zien. En als oudere kijk je ook altijd nog even op bij het zien van de boog. Hij geeft je onwillekeurig een veilig gevoel. Je hoort God zeggen: Ik ben met je.
Ds. Jan van der Meijden uit Rijssen

Zondag 20 mei, Pinksteren
De opbouw van de samenleving is een kwestie van organiseren. Er moet een stad komen met een politieke structuur, waar burgers elkaar kunnen verstaan om hun politieke wil kenbaar te maken. Dat is de beste garantie voor vrijheid en autonomie. Daar is niets mis mee, al blijkt het in de praktijk goed mis te kunnen gaan. Daar gaat het bekende verhaal over, de ‘torenbouw van Babel’ uit Genesis 11. Boeiend actueel.
Ds. Harrie de Reus

Zondag 27 mei
Geen dienst in de Kloosterkerk i.v.m. Euregiodienst te Eupen.

Zondag 3 juni
“God tussen lot en pech” is het thema voor de dienst van 3 juni. Hoe ‘werkt’ God in wat ons overkomt, in wat we over ons heen halen, of is Hij ‘uitgewerkt’ nu Hij in een steeds grotere vorm van abstractie lijkt te verdwijnen, voor velen althans. Weet je welkom!
Ds. Piet van Reenen

Zondag 10 juni
Op deze zondagmorgen hoopt voor te gaan: Ds. Irene Pluijm uit Geleen

Zondag 17 juni, vaderdag
Hoopvolle teksten zijn het die deze zondag gelezen worden. Ze laten zien hoe uit iets kleins iets groots kan groeien. De natuur levert daar uitstekende voorbeelden voor aan. En wanneer een klein zaadje of een takje uitgroeit tot een grote boom, kunnen vogels van allerlei pluimage er een veilige en beschutte plaats in vinden. Een prachtige metafoor voor het Koninkrijk van God. Zowel Ezechiël (17, 22-24) als Marcus (4, 26-34) benadrukken de rol van God bij het groeien van de gewassen. Dat wil niet zeggen dat de mens alleen maar toekijkt hoe alles groeit en bloeit. Als de tijd daar is, zal hij moeten oogsten en zal hij weten wat de opbrengst is. Valt het mee of tegen? Hebben de woorden van Jezus vruchtbare grond gevonden? Het zal spannend zijn een en ander vanuit de huidige tijd te belichten.
Drs. Marije Bijleveld

Zondag 24 juni
Op deze zondagmorgen hoopt voor te gaan: Ds. Hans Kling uit Heerlen

Zondag 1 juli
Een dienst waarin de verkondiging gaat over Marcus 5,22-43. Een verhaal over twee vrouwen. Een is al lang ziek en heeft de hoop op genezing opgegeven. Dan is er een meisje van twaalf, dat er heel slecht aan toe is. Het lijkt een droef verhaal, maar hoe loopt het af? Geloven in wonderen ligt veel mensen niet zo meer in onze tijd. Maar zijn die er dan niet? Of moeten we eerder denken aan iets anders? Gaat het niet om tekenen van het koninkrijk van God, het ideaal van Jezus? Zijn wij op onze manier in onze tijd ook niet in staat om dingen te doen en vast te houden die voor ons en onze medemensen als wonderen kunnen zijn? Een intrigerend hoofdstuk om samen mee bezig te zijn en mooie liederen bij te zoeken! Graag tot ziens in deze dienst!
Ds. Geurt Smink uit Schoonhoven

Zondag 8 juli
De verkondiging zal gaan over het Onze Vader. We mogen God vertrouwelijk aanspreken. Het gaat over dé boodschap van Jezus, namelijk het koninkrijk van God en het gaat over de Heilige Geest als de verhoring van ons gebed.
Ds. Jolien Leeffers uit Weert

Zondag 15 juli
Hier ben ik. Maar wat heb ik daaraan? Verdrukking, vervreemding verval! Laten we God ‘er zijn’ deze morgen in de Kloosterkerk in Valkenburg? Ds. Marian Knetemann uit Antwerpen
 

 

terug