Kerkdiensten Kerkdiensten

BELANGRIJK
Met ingang van september 2016 is het parkeren in Valkenburg gewijzigd. Op zondagmorgen is het nog maar grastis parkeren tot 11.00 uur. Daarna moet er betaald worden (€ 1.90 per uur).
Betalen kan vooraf, tijd gaat automatisch in vanaf 11.00 uur.
Jammer maar helaas. Hopelijk geen belemmering om oze kerk te bezoeken.Zondag 26 maart, 4e Veertigdagentijd
Geen dienst in de Kloosterkerk.
Dienst in de Toeristenkerk te Gulpen, voorganger Ds. Harrie de Reus.
Voor info , zie de rubriek Vaals-Gulpen.
 
Zondag 16 april, Pasen
De lezing: Marcus 16, 1-8
Waar de A2-tunnel is uitgegraven liep in het verleden een zijarm van de Maas. Men stuitte op heel wat enorme stenen, die in een ver verleden hier beland zijn met de stroom van het water. Ze zijn nu strategisch neergelegd om tijdelijke verkeersstromen te reguleren. Fietsers en voetgangers kunnen er tussendoor. Auto’s moeten omrijden.
In het Paasevangelie is ook sprake van een grote steen, die het graf waar Jezus is neergelegd moet afsluiten. Zonder gezamenlijke kracht is het onmogelijk die steen opzij te rollen. De vrouwen die die morgen het graf bezoeken zien op tegen die onmogelijke taak. De steen is even onverzettelijk als de dood.. Wie zal ons helpen? Het wonder van die morgen begint met de ontdekking dat de steen weg is. Zo begint de onmogelijke reeks ontdekkingen. Het loopt er op uit dat de dode spoorloos is. Kan de dood ooit gepasseerd worden? Het is de schrik van haar leven dat zij daarmee geconfronteerd worden. Eigenlijk is het een confrontatie met de leegte. De kernvraag is: als hij niet hier is, waar is hij dan?
Ds. Joen Drost
 

Zondag 23 april
Geen dienst in de Kloosterkerk.
Dienst in de Toeristenkerk te Gulpen, voorganger Ds. Geurt Smink ut Schoonhoven.
Voor info , zie de rubriek Vaals-Gulpen.
 
Zondag 30 april
3e zondag van Pasen
‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit’, zeggen we als er iets onbegrijpelijks gebeurt. Een dergelijke gebeurtenis lezen we in Johannes 21, 1-14. Jezus verschijnt plotseling aan de oever van het meer van Galilea waar een aantal leerlingen aan het vissen is. Dan volgt een verhaal waar we haast bij elk woord stil kunnen staan, omdat we aanvoelen dat er iets mee bedoeld wordt. De auteur steekt zijn hoorders een hart onder de riem, maar geeft ze ook een ‘les’ in gemeente-zijn. Het is wat lastig te zien hoe Jesaja 43, 1-12 daar bij past, maar redding, verlossing vormt er de kern van en dat past wonderwel bij de tekst uit het evangelie.
Mevr. drs. Marije Bijleveld uit Maastricht
 
Zondag 7 mei
Geen dienst in de Kloosterkerk.
Dienst in de Toeristenkerk te Gulpen, voorganger Ds. Harrie de Reus.
Voor info , zie de rubriek Vaals-Gulpen.
 
Zondag 14 mei
In de dienst gaat Ds. Hans Kling uit Heerlen voor.
 
Zondag 21 mei
Geen dienst in de Kloosterkerk.
Dienst in de Toeristenkerk te Gulpen, voorganger Ds. Harrie de Reus.
Voor info , zie de rubriek Vaals-Gulpen.
 
Donderdag 25 mei, Hemelvaart
Gemeenteviering op Hemelvaartsdag
Een mooie dag om los te laten, lijkt mij. Iets dat de leerlingen moesten leren, maar wij bij tijd en wijle ook. Kun je loslaten en toch vasthouden? Het schriftverhaal vertelt over dat wat je als het ware met de wolken weg ziet drijven, maar toch bij je kan blijven. Maar dan moet je niet weemoedig naar die wolken blijven staren, maar de blik weer op het dagelijks leven richten. Daar hervindt je wat je losliet.
Ds. Harrie de Reus
 

Zondag 28 mei
Geen dienst in de Kloosterkerk.
Dienst in de Toeristenkerk te Gulpen, voorganger Ds. Piet van Reenen.
Voor info , zie de rubriek Vaals-Gulpen.