College van Diakenen College van Diakenen

De diaconie gaat ervan uit dat Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de diaconie mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen.

Mensen kunnen bij de kerk aankloppen en hulp ontvangen om uit hun situatie te komen. De diaconie biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: 'diaconaat'. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd
De kerk steunt zo tal van mensen, wereldwijd én in Nederland, die in kwetsbare omstandigheden leven. Soms met geld, maar vaak ook anders. Diakenen willen bijdragen aan een rechtvaardige, duurzame samenleving, waar ieder mens tot zijn recht komt:

Heeft u ons nodig, de diaconie werkt in de 3 kernen van de protestantse gemeente Maas-Heuvelland, dan kunt u via de contact-pagina de betreffende gegevens vinden.

Wilt u geld geven aan de diaconie? Dan kan dat onder andere met iDEAL via onze webshop.

 
Collectebonnen Collectebonnen

Wilt u tijdens de collecte in de kerkdienst geen gebruik maken van contant geld? Of wilt u uw collectegiften aftrekken van de belasting? Dan kunt u gebruik maken van collectebonnen. 

De bonnen zijn er in waardes van € 2 (oranje), € 1 (blauw) en € 0,50 (wit). Elke collectebon wordt geleverd op een vel van 20 stuks. een setje collectebonnen, van elk een, kost euro 70,--

Collectebonnen kunt u fiscaal aftrekken van de belastingen als een gift. Elk vel heeft een ontvangststrook als bewijs daarvoor.

U kunt deze bonnen via de webshop bestellen.

 
Aankomende collectes Aankomende collectes

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week. Zondagen die hier niet genoemd staan, zijn zondagen bestemd voor de eigen diaconie. Vanuit deze gelden worden mensen die op de plaatselijke diaconie een beroep doen geholpen.

Collectes
17 december Resto van Harte
Bij Resto van Harte wordt u uitgenodigd voor een verrassende ontmoeting, een goed gesprek en een gezonde maaltijd. Iedereen is welkom om te komen eten of te helpen in de bediening of in de keuken. Er wordt perspectief geboden op werk en scholing in de strijd tegen de eenzaamheid. 

24 december Voedselbank Stichting de Gouwe 
De stichting is één van onze speerpunten in de komende 3 jaren. Er draait nu ook een voedsel-uitdeelprogramma in het Heuvelland. Een mondelinge toelichting zal worden gegeven. 

25 december Kinderen in de knel 
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de periode van Advent en Kerst bieden we vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt in hun jonge levens. 

31 december St. Leergeld Maastricht en Heuvelland 
Deze stichting is opgericht omdat zelfs in het rijke Nederland veel kinderen buiten de boot vallen, omdat hun ouders te weinig inkomen hebben. Als je geen geld hebt om je kind in allerlei dingen te laten meedoen, hoort je kind er niet bij en raakt het in een sociaal isolement. De Stichting helpt kinderen vanaf 4 jaar tot 18 jaar. ‘Nu meedoen is straks meetellen’ is de leus. De stichting is een landelijke organisatie en bestaat volledig uit vrijwilligers met een warm hart voor kinderen. In het Heuvelland is nu ook een afdeling. 

7 januari Diaconie 
Onze eigen Diaconie behoeft ook ondersteuning bij haar werk. 

14 januari Leger des Heils algemeen 
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. Dat doen ze met duizenden werknemers en vrijwilligers. Geloven doe je niet alleen op zondag. Daarom staan de deuren van de korpsen ook door de week open voor iedereen. Daar kun je terecht voor een kop koffie, een praatje of om samen met anderen te eten. Door het hele land worden verschillende activiteiten aangeboden.

21 januari Zondag voor de Eenheid: Collecte Oecumene VERSCHILLENDE KERKEN, één LICHAAM 
Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving. Ook werkt SKIN samen met de Vrije Universiteit aan een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, overheid, politiek en samenleving. Collecteer mee zodat SKIN migrantenkerken kan ondersteunen om ten volle kerk te zijn. 

28 januari Vluchtelingenwerk Zuid-Limburg 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in Brabant en Limburg. Onze professionele beroepskrachten en vele vrijwilligers begeleiden hen tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot toekomst. 
 

 
Tweede collecte: het werk van de gemeente Tweede collecte: het werk van de gemeente

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week.

Elke week is er in de kerken van de gemeente Maas-Heuvelland een tweede collecte voor het werk in onze gemeente. Deze collecte ondersteunt ons pastorale en kerkelijke werk. Bijvoorbeeld: het pastorale werk in de kernen, de viering in onze kerken, vorming en toerusting, en natuurlijk ook: onderhoud en gebruik van onze kerken en gemeenschapsgebouwen. Met deze collecte maakt u mogelijk dat wij leven en werken als gemeente van Jezus Christus.