College van Diakenen College van Diakenen

De diaconie gaat ervan uit dat Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de diaconie mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen.

Mensen kunnen bij de kerk aankloppen en hulp ontvangen om uit hun situatie te komen. De diaconie biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: 'diaconaat'. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd
De kerk steunt zo tal van mensen, wereldwijd én in Nederland, die in kwetsbare omstandigheden leven. Soms met geld, maar vaak ook anders. Diakenen willen bijdragen aan een rechtvaardige, duurzame samenleving, waar ieder mens tot zijn recht komt:

Heeft u ons nodig, de diaconie werkt in de 3 kernen van de protestantse gemeente Maas-Heuvelland, dan kunt u via de contact-pagina de betreffende gegevens vinden.

Wilt u geld geven aan de diaconie? Dan kan dat onder andere met iDEAL via onze webshop.

 
Collectebonnen Collectebonnen

Wilt u tijdens de collecte in de kerkdienst geen gebruik maken van contant geld? Of wilt u uw collectegiften aftrekken van de belasting? Dan kunt u gebruik maken van collectebonnen. 

De bonnen zijn er in waardes van € 2 (oranje), € 1 (blauw) en € 0,50 (wit). Elke collectebon wordt geleverd op een vel van 20 stuks. een setje collectebonnen, van elk een, kost euro 70,--

Collectebonnen kunt u fiscaal aftrekken van de belastingen als een gift. Elk vel heeft een ontvangststrook als bewijs daarvoor.

U kunt deze bonnen via de webshop bestellen.

 
Aankomende collectes Aankomende collectes

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week. Zondagen die hier niet genoemd staan, zijn zondagen bestemd voor de eigen diaconie. Vanuit deze gelden worden mensen die op de plaatselijke diaconie een beroep doen geholpen.

Collectes

Zondag 23 april, ’t Pieterke, Eijsden
Met bewondering volgen we het initiatief van de Vrienden vanPieterke. Pieterke is een woonvorm voor mensen met een verstandelijkebeperking in Eijsden. Een groep vrijwilligers (’devrienden’) zet zich in voor het ‘meetellen en meedoen’ voor debewoners van Pieterke in de gemeenschap. Volwaardig burgerschapdus. Voor individuele bewoners wordt de verbindinggemaakt met activiteiten die zij leuk vinden (bv. voetballen,schilderen).Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd (bv. concert,uitstapje). De bewoners van Pieterke doen (inmiddels)mee aan alle dorpsactiviteiten, worden op straat begroet enhebben in het dorp vrienden gemaakt die zij zelf opzoeken.Ook doen verschillende bewoners zelf vrijwilligerswerk. Echtewederkerigheid dus, waarbij de hele gemeenschap de winnaaris. Participatie, integratie, cohesie: van, voor, door bewoners!

Zondag 30 april, VluchtelingenwerkZuid-Limburg
Een doel voor onze goede gaven waar wij aleerder mee bezig zijn geweest. Het is eenterugkerend doel, waar wij graag aan geven, de nood blijft hoogen onze aandacht is geboden.

Zondag 7 mei, Leger des Heils
Onze nieuwe diaken Lies Oost zal u wat vertellenover het werk en het gebied van hulp, dat bestreken wordt door het Leger des Heils.

Zondag 14 mei, Uganda Kitgum

  • Er gaan op dit moment 240 kinderen dagelijks naar onze school, wij zijn in 2013 met 30 kinderen begonnen.
  • Wij hebben 9 docenten, 2 koks en een huismeester fulltime in dienst
  • De kinderen krijgen dagelijks : ontbijt en een volledige maaltijd
  • De kinderen dragen schoolkleding, zodat iedereen gelijk is, voor elk kind hebben wij 3 sets per week.
  • Wij hebben een stuk land gekocht om daarop een nieuw schoolcomplex te bouwen.

De kosten per kind per jaar zijn Euro 40. Ouders betalen 15 Euro. Voor ouders die dit niet kunnen betalen is er een speciaal fonds. Er zijn plannen om per jaar school met dertig leerlingen te kunnen uitbreiden en verdere bouw van de school.

Zondag, 21 mei, Homeless Child inHonduras
Homeless Child ondersteunt lokaleorganisaties in Honduras, gerichtop de opvang van kinderen met verschillendeachtergronden en problemen.Er worden niet alleen ondervoede baby’s opgevangen,maar ook wees- en straatkinderen en verslaafde kinderen. DeNederlandse oprichter, Bas Wiersma, is 8 maanden per jaar inHonduras om mee te helpen.Mevr. Ineke Wiersma, moeder van Bas, geeft deze morgen inGulpen toelichting op dit project.

Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, alleen dienst in Valkenburg
De Vredesvlam in Valkenburg zal het collectedoel zijn.Een vlam van en voor Valkenburgers en de vele bezoekers, omeven stil te staan en na te denken over Vrede. Langzamerhandwordt dit een schaars artikel in onze samenleving, laten we deVlam hooghouden.

Zondag 28 mei, Stichting Dreamsfor you
Deze stichting realiseert een laatstedroomwens voor ernstig zieke volwassenenmet een levensverwachtingvan maximaal 12 maanden. Onze giften kunnen veel vreugdegeven in droevige omstandigheden

 
Tweede collecte: het werk van de gemeente Tweede collecte: het werk van de gemeente

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week.

Elke week is er in de kerken van de gemeente Maas-Heuvelland een tweede collecte voor het werk in onze gemeente. Deze collecte ondersteunt ons pastorale en kerkelijke werk. Bijvoorbeeld: het pastorale werk in de kernen, de viering in onze kerken, vorming en toerusting, en natuurlijk ook: onderhoud en gebruik van onze kerken en gemeenschapsgebouwen. Met deze collecte maakt u mogelijk dat wij leven en werken als gemeente van Jezus Christus.