College van Diakenen College van Diakenen

De diaconie gaat ervan uit dat Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de diaconie mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen.

Mensen kunnen bij de kerk aankloppen en hulp ontvangen om uit hun situatie te komen. De diaconie biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: 'diaconaat'. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd
De kerk steunt zo tal van mensen, wereldwijd én in Nederland, die in kwetsbare omstandigheden leven. Soms met geld, maar vaak ook anders. Diakenen willen bijdragen aan een rechtvaardige, duurzame samenleving, waar ieder mens tot zijn recht komt:

Heeft u ons nodig, de diaconie werkt in de 3 kernen van de protestantse gemeente Maas-Heuvelland, dan kunt u via de contact-pagina de betreffende gegevens vinden.

Wilt u geld geven aan de diaconie? Dan kan dat onder andere met iDEAL via onze webshop.

 
Collectebonnen Collectebonnen

Wilt u tijdens de collecte in de kerkdienst geen gebruik maken van contant geld? Of wilt u uw collectegiften aftrekken van de belasting? Dan kunt u gebruik maken van collectebonnen. 

De bonnen zijn er in waardes van € 2 (oranje), € 1 (blauw) en € 0,50 (wit). Elke collectebon wordt geleverd op een vel van 20 stuks. een setje collectebonnen, van elk een, kost euro 70,--

Collectebonnen kunt u fiscaal aftrekken van de belastingen als een gift. Elk vel heeft een ontvangststrook als bewijs daarvoor.

U kunt deze bonnen via de webshop bestellen.

 
Aankomende collectes Aankomende collectes

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week. Zondagen die hier niet genoemd staan, zijn zondagen bestemd voor de eigen diaconie. Vanuit deze gelden worden mensen die op de plaatselijke diaconie een beroep doen geholpen.

Collectes

4 juni, Kerk in Actie – Zending
In afgelegen dorpjes in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Dankzij partnerorganisatie Teyocoyani krijgen zij trainingen in Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Vaak komt er in de kleine geloofsgemeenschappen in afgelegen gebieden in Nicaragua maar twee keer per jaar een voorganger langs. De leken die de gemeente leiden, hebben beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Dankzij de trainingen van Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de lekenleiders, maar ook de gemeenteleden. Zij leren hoe ze iets voor anderen kunnen betekenen.

11 juni, Kerk in Actie – Werelddiaconaat
In de Colombiaanse stad Medellin leven duizenden kinderen op straat. Zij komen veelal uit gebroken gezinnen en zijn opgegroeid met armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel straatkinderen hebben een laag zelfbeeld en geen toekomstperspectief. Zij lopen een groot risico te worden meegezogen in criminele activiteiten. Met sport en spel vergroot de Stichting Straatkinderen Medellin het zelfvertrouwen van straatkinderen, en hun vertrouwen in anderen. Ook leren kinderen communiceren en conflicten oplossen. Daarnaast werkt de stichting aan het herstel of verbeteren van het contact met ouders. In 2017 wil de stichting 450 straatkinderen helpen.

18 juni, Hoeskamer in Gulpen
Elke donderdagmiddag is er ‘Hoeskamer van Gullepe’ in de Toeristenkerk in Gulpen: een laagdrempelige plek voor een zorgeloze middag voor wie behoefte heeft aan contact met anderen en daar zelf geen of niet voldoende mogelijkheden voor heeft. Bij een kopje koffie, thee of frisdrank kunnen de bezoekers een praatje maken, een spelletje doen of andere leuke dingen. Een aantal vrijwilligers begeleidt de middag. Geregeld zijn er projecten waarbij de leerlingen van de basisschool betrokken worden. Eenmaal per maand is er een hoeskamer-lunch. Door een vrijwilliger worden soep en salade tevoren klaargemaakt. Tafel dekken, soep opwarmen, salade opmaken, serveren en opruimen doen we samen …. En gezellig eten natuurlijk.

25 juni, Vluchtelingenwerk Zuid Limburg
Een doel voor onze goede gaven waar wij al eerder mee bezig zijn geweest. Het is een terugkerend doel, waar wij graag aan geven, de nood blijft hoog en onze aandacht is geboden.

2 juli, Bethsaida Health Center Tanzania
Mevr. Elisabeth Quant is directeur en oprichter van dit centrum. Zij zal in Maastricht aanwezig zijn om het project nader toe te lichten. 

9 juli, Stichting de Blauwe Vogel
Sharon liep op haar 23e een dwarslaesie op waardoor zij aangewezen werd op het gebruik van de rolstoel als middel om zich voort te bewegen. Haar passie voor de schaatssport heeft ze ingeruild voor het rolstoeltennis en in deze tak van sport heeft ze het allerhoogste niveau bereikt in 2008. Op de Paralympische Spelen te Beijing behaalde zij de gouden medaille. Haar reactie op onze vraag luidde als volgt: “Wat een geweldig initiatief. Ik heb ooit ( toen ik nog kon lopen) een ballonvaart mogen maken. Een geweldige ervaring, waarvan ik dacht dat die niet voor mensen in een rolstoel was weggelegd. Ik zou graag mijn steentje willen bijdragen”.

16 juli, Wereldwijd in Eckelrade
Dit seizoen gaan we een bezoek brengen aan Wereldwijd. In het volgende nummer van Kerkberichten zullen we een uitnodiging opnemen en ook vertellen hoe we dat gaan doen. Een datum is er nog niet, maar komt ook spoedig. Het is heel goed om mensen die terug willen naar hun land van oorsprong met alles wat we kunnen te ondersteunen.
 

 
Tweede collecte: het werk van de gemeente Tweede collecte: het werk van de gemeente

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week.

Elke week is er in de kerken van de gemeente Maas-Heuvelland een tweede collecte voor het werk in onze gemeente. Deze collecte ondersteunt ons pastorale en kerkelijke werk. Bijvoorbeeld: het pastorale werk in de kernen, de viering in onze kerken, vorming en toerusting, en natuurlijk ook: onderhoud en gebruik van onze kerken en gemeenschapsgebouwen. Met deze collecte maakt u mogelijk dat wij leven en werken als gemeente van Jezus Christus.