Kernberaad Vaals 3 september Kernberaad Vaals 3 september

KERNBERAAD IN VAALS ZONDAG 3 SEPTEMBER
Herinrichting Hervormde Kerk Vaals
Een aantal keren is in Kerkberichten en in kernberaden het thema ‘Herinrichting’ van de kerk in Vaals al ter sprake geweest. De vaste banken zijn een beeldbepalende factor in de kerk, maar beperken ons ook in het gebruik. Als gemeente willen we de kerkruimte voor andere, modernere vormen van viering kunnen gebruiken, bijvoorbeeld met het liturgische centrum midden in de gemeente in plaats van de klassieke opstelling. Als een koor en/of orkest meewerkt in de dienst, denk daarbij bijvoorbeeld aan de cantate-diensten, dan is de ruimte tussen de voorste banken en het liturgisch centrum erg beperkt. Daarnaast willen we ook inzetten op meer multi-functioneel gebruik: Het is eigenlijk zonde, en op lange termijn mogelijk niet vol te houden, dat zo’n prachtig gebouw slechts eens in de twee weken gebruikt wordt. Ook nu wordt de kerk af en toe al verhuurd voor trouwpartijen en concerten, maar er is meer potentieel als de inrichting flexibel is.

Ook het verwarmingssysteem is niet ideaal: De hele kerkruimte tot aan het (niet-geisoleerde) plafond moet verwarmd worden voordat het voor de bezoekers comfortabel wordt; het historische Teschemacher lijdt, net als veel andere kerkorgels, sterk onder de temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen. Over de esthetische aspecten van de radiatoren hoef ik niets te zeggen. Modernere verwarmingssystemen zijn minder opvallend aanwezig, verwarmen waar en wanneer het nodig is en zijn daarmee duurzamer en spaarzamer.

Bij het laatste (zeer matig bezochte) kernberaad over opties voor herinrichting bleek dat een aantal gemeenteleden sterk gehecht is aan de beeldbepalende vaste banken. Ook de monumentencommissie, die de gemeente Vaals adviseert bij de betreffende vergunningsaanvragen, adviseert ons deze tenminste voor een deel te behouden. In de bijgevoegde impressies zijn de adviezen van de monumentencommissie verwerkt, waarbij een deel van de banken achter in de kerk blijft staan, als een historisch ensemble samen met het orgel, terwijl de resterende ruimte de gewenste flexibiliteit biedt. Graag willen we met de gemeente in gesprek gaan over deze plannen. Op zondag 3 september zal daarom een kernberaad plaatsvinden, in Vaals, na de dienst. Via de Heuvellandbrief zult u t.z.t. hierover meer horen, bij dezen bent u alvast van harte uitgenodigd!

Paul Moraal, ds. Harrie de Reus, Jens Giessing

terug