Verslag drie-landendag: ''Grenzen spelen voor ons als Christenen geen rol''

Verslag drie-landendag: ''Grenzen spelen voor ons als Christenen geen rol''

 „Grenzen spielen für uns Christen keine Rolle“

„Grenzen spelen voor ons als Christenen geen rol“ dat staat boven het verslag op de website van de Kirchenkreis Aachen over de Dreiländertag in Geleen.
Duitse, Belgische en Nederlandse Christenen vierden samen Drielandendag in de Ontmoetingskerk in Geleen. Een belangrijke ervaring van christelijke openheid. Vandaag loven wij gemeenschappelijk God met veel stemmen in veel talen, zo opende ds. Pier Prins de kerkdienst. Samen met Pfarrer Erik Schumacher uit Schleiden en Pfarrerin Christine Treichel uit Malmedy ging hij voor.
 
Zo’n 200 mensen uit de Kirchenkreisen Aachen en Jülich, de Belgische gemeenten Malmedy, Eupen en Hasselt, de Limburgse gemeenten Geleen, Maas-Heuvelland, Parkstad, Sittard, Venlo, Weert en de Remonstrantse Gemeente Zuid-Limburg vierden samen deze eredienst. Er is veel gezongen, want zingen brengt mensen bij elkaar. Het nieuwe liedboek is veel gebruikt. Foppe Jacobi, musicus, had nog een aantal mooie arrangementen geschreven zodat de liederen ook aansprekend waren voor jongeren. Naast het koor - gevormd door de cantorijen van Sittard en Geleen - was er een Posaunenkoor uit Schleiden (Eifel) en een jeugdband uit Hoengen-Broichweiden. De preek werd verzorgd door de jeugd. De Duitse Linda Mennicken en de Geleense Olaf Renes vertelden wat muziek voor hen betekende en wat dat ook te maken had met hun geloof. Niet alleen samen zingen als teken van verbondenheid, maar ook gezamenlijk avondmaal vieren waarbij we elkaar, over grenzen heen, de vredesgroet gaven.
 
Na de dienst was er koffie en alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Ook tijdens de gezamenlijke warme maaltijd – waaraan 110 mensen deelnamen – werden de gesprekken voortgezet.
Na de maaltijd kon men kiezen uit een aantal activiteiten. Het was stralend mooi weer en een grote groep wandelde dan ook naar het oude mijngebied om iets te zien van het mijnverleden van Geleen en de invloed op de samenleving in deze regio.
In de kerkzaal kon met Posaunenkoor en Jeugdband nog eens volop gezongen worden. Ook kon de Bijbelkennis getest worden bij de bijbelquiz, waarbij de groep jongeren het heel goed deed.
Wie meer over de gemeenten in de Euregio wilde weten kon de informatieve power-pointpresentatie bekijken. Alle deelnemende gemeenten hadden foto’s en informatie ingestuurd waarvan een mooie presentatie is gemaakt.
Voor de jongere kinderen werd buiten een spel georganiseerd.
 
Als afsluiting kwamen allen weer bij elkaar in de kerkzaal om het Vaya con Dios als gezamenlijk slotlied te zingen.
In het slotwoord zei Pfarrer Erik Schumacher dat het een belangrijk teken was dat deze Dreiländertag plaatsvond tijdens de Europese verkiezingen. Wij hebben laten zien dat samenwerken in Europa heel goed mogelijk is. Hij sprak de wens uit dat er meer kontakten tussen de gemeenten uit de verschillende landen zouden ontstaan. Belangrijk daarbij is dat niet alleen officiële vertegenwoordigers met elkaar spreken, maar juist de gewone gemeenteleden. Ik verheug mij erop als mensen uit Nederland en België bij mij in Schleiden de kerkdienst komen bezoeken. Zelf zijn ze vanuit Schleiden naar een dienst in Maastricht geweest.
 
Het was niet de eerste Dreiländertag in de Euregio. Van 1992 tot 2002 was er jaarlijks een Euregiozondag in de gemeenten Aken, Vaals/Gulpen en Eupen/Malmedy. De toenmalige Euregio Pfarrer Helmut Aston maakte dit mogelijk. Toen Pfarrer Aston met emeritaat ging viel dit contact wat stil. Maar in 2009 benoemde de Rheinische Synode Pfarrer Erik Schumacher tot synodaal gevolmachtigde voor de Euregio. De Dreiländertag is toen door de Euregionale werkgroep – waarin ook de classis Limburg participeert - opnieuw opgepakt. In 2012 was er een ontmoeting in Malmedy en nu in Geleen. En met het Lutherjaar in 2017 staan nog meerdere grensoverschrijdende gezamenlijke activiteiten in de planning.
 
Elly de Haan - Verduyn
Lid Euregionale werkgroep namens classis Limburg.
 

terug