Aankomende collectes Aankomende collectes

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week. Zondagen die hier niet genoemd staan, zijn zondagen bestemd voor de eigen diaconie. Vanuit deze gelden worden mensen die op de plaatselijke diaconie een beroep doen geholpen.

Collectes
17 december Resto van Harte
Bij Resto van Harte wordt u uitgenodigd voor een verrassende ontmoeting, een goed gesprek en een gezonde maaltijd. Iedereen is welkom om te komen eten of te helpen in de bediening of in de keuken. Er wordt perspectief geboden op werk en scholing in de strijd tegen de eenzaamheid. 

24 december Voedselbank Stichting de Gouwe 
De stichting is één van onze speerpunten in de komende 3 jaren. Er draait nu ook een voedsel-uitdeelprogramma in het Heuvelland. Een mondelinge toelichting zal worden gegeven. 

25 december Kinderen in de knel 
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de periode van Advent en Kerst bieden we vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt in hun jonge levens. 

31 december St. Leergeld Maastricht en Heuvelland 
Deze stichting is opgericht omdat zelfs in het rijke Nederland veel kinderen buiten de boot vallen, omdat hun ouders te weinig inkomen hebben. Als je geen geld hebt om je kind in allerlei dingen te laten meedoen, hoort je kind er niet bij en raakt het in een sociaal isolement. De Stichting helpt kinderen vanaf 4 jaar tot 18 jaar. ‘Nu meedoen is straks meetellen’ is de leus. De stichting is een landelijke organisatie en bestaat volledig uit vrijwilligers met een warm hart voor kinderen. In het Heuvelland is nu ook een afdeling. 

7 januari Diaconie 
Onze eigen Diaconie behoeft ook ondersteuning bij haar werk. 

14 januari Leger des Heils algemeen 
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. Dat doen ze met duizenden werknemers en vrijwilligers. Geloven doe je niet alleen op zondag. Daarom staan de deuren van de korpsen ook door de week open voor iedereen. Daar kun je terecht voor een kop koffie, een praatje of om samen met anderen te eten. Door het hele land worden verschillende activiteiten aangeboden.

21 januari Zondag voor de Eenheid: Collecte Oecumene VERSCHILLENDE KERKEN, één LICHAAM 
Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving. Ook werkt SKIN samen met de Vrije Universiteit aan een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, overheid, politiek en samenleving. Collecteer mee zodat SKIN migrantenkerken kan ondersteunen om ten volle kerk te zijn. 

28 januari Vluchtelingenwerk Zuid-Limburg 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in Brabant en Limburg. Onze professionele beroepskrachten en vele vrijwilligers begeleiden hen tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot toekomst. 
 

terug