Aankomende collectes Aankomende collectes

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week. Zondagen die hier niet genoemd staan, zijn zondagen bestemd voor de eigen diaconie. Vanuit deze gelden worden mensen die op de plaatselijke diaconie een beroep doen geholpen.

Collectes

Zondag 23 april, ’t Pieterke, Eijsden
Met bewondering volgen we het initiatief van de Vrienden vanPieterke. Pieterke is een woonvorm voor mensen met een verstandelijkebeperking in Eijsden. Een groep vrijwilligers (’devrienden’) zet zich in voor het ‘meetellen en meedoen’ voor debewoners van Pieterke in de gemeenschap. Volwaardig burgerschapdus. Voor individuele bewoners wordt de verbindinggemaakt met activiteiten die zij leuk vinden (bv. voetballen,schilderen).Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd (bv. concert,uitstapje). De bewoners van Pieterke doen (inmiddels)mee aan alle dorpsactiviteiten, worden op straat begroet enhebben in het dorp vrienden gemaakt die zij zelf opzoeken.Ook doen verschillende bewoners zelf vrijwilligerswerk. Echtewederkerigheid dus, waarbij de hele gemeenschap de winnaaris. Participatie, integratie, cohesie: van, voor, door bewoners!

Zondag 30 april, VluchtelingenwerkZuid-Limburg
Een doel voor onze goede gaven waar wij aleerder mee bezig zijn geweest. Het is eenterugkerend doel, waar wij graag aan geven, de nood blijft hoogen onze aandacht is geboden.

Zondag 7 mei, Leger des Heils
Onze nieuwe diaken Lies Oost zal u wat vertellenover het werk en het gebied van hulp, dat bestreken wordt door het Leger des Heils.

Zondag 14 mei, Uganda Kitgum

  • Er gaan op dit moment 240 kinderen dagelijks naar onze school, wij zijn in 2013 met 30 kinderen begonnen.
  • Wij hebben 9 docenten, 2 koks en een huismeester fulltime in dienst
  • De kinderen krijgen dagelijks : ontbijt en een volledige maaltijd
  • De kinderen dragen schoolkleding, zodat iedereen gelijk is, voor elk kind hebben wij 3 sets per week.
  • Wij hebben een stuk land gekocht om daarop een nieuw schoolcomplex te bouwen.

De kosten per kind per jaar zijn Euro 40. Ouders betalen 15 Euro. Voor ouders die dit niet kunnen betalen is er een speciaal fonds. Er zijn plannen om per jaar school met dertig leerlingen te kunnen uitbreiden en verdere bouw van de school.

Zondag, 21 mei, Homeless Child inHonduras
Homeless Child ondersteunt lokaleorganisaties in Honduras, gerichtop de opvang van kinderen met verschillendeachtergronden en problemen.Er worden niet alleen ondervoede baby’s opgevangen,maar ook wees- en straatkinderen en verslaafde kinderen. DeNederlandse oprichter, Bas Wiersma, is 8 maanden per jaar inHonduras om mee te helpen.Mevr. Ineke Wiersma, moeder van Bas, geeft deze morgen inGulpen toelichting op dit project.

Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, alleen dienst in Valkenburg
De Vredesvlam in Valkenburg zal het collectedoel zijn.Een vlam van en voor Valkenburgers en de vele bezoekers, omeven stil te staan en na te denken over Vrede. Langzamerhandwordt dit een schaars artikel in onze samenleving, laten we deVlam hooghouden.

Zondag 28 mei, Stichting Dreamsfor you
Deze stichting realiseert een laatstedroomwens voor ernstig zieke volwassenenmet een levensverwachtingvan maximaal 12 maanden. Onze giften kunnen veel vreugdegeven in droevige omstandigheden

terug