Aankomende collectes Aankomende collectes

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week. Zondagen die hier niet genoemd staan, zijn zondagen bestemd voor de eigen diaconie. Vanuit deze gelden worden mensen die op de plaatselijke diaconie een beroep doen geholpen.

Collectes
11 februari: Diaconie
Onze eigen Diaconie heeft ook een buffer nodig, o.a. voor een kasje lief en leed, wat beheerd wordt door Lies Oost.
 
18 februari: Stichting Jonathan
Stichting Jonathan is al meer dan 25 jaar een goede-doelenorganisatie in Nederland. Zij richt zich op ondersteuning en instandhouding van kleinschalige projecten. De projecten betreffen vooral kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Zambia, in de Copperbelt provincie. De stichting verwerft financiele middelen en waar mogelijk dienen wij van advies. Kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking krijgen nog steeds niet de aandacht en zorg die ze nodig hebben. Veel van deze kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking hebben ook epilepsie.
 
25 februari: Stichting Light for the World
Light fort he World’ gelooft in een samenleving met gelijke kansen voor iedereen op cultureel, sociaal, politiek en economisch terrein. Zij willen bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een handicap is hun leidraad omdat zij behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. De stichting richt zich in het bijzonder op mensen met een handicap aan hun ogen, zodat zij weer licht op hun weg kunnen vinden.
 
4 maart: Voorjaarszending Kerk in Actie: Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.

terug