Aankomende collectes Aankomende collectes

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week. Zondagen die hier niet genoemd staan, zijn zondagen bestemd voor de eigen diaconie. Vanuit deze gelden worden mensen die op de plaatselijke diaconie een beroep doen geholpen.

Collectes

15 oktober: Kerk in Actie, Werelddiaconaat
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen. Geef mee voor dit mooie project!

22 oktober: Diaconie
Onze eigen diaconie behoeft ook ondersteuning.

29 oktober: Hervormingsdag
De collecte deze zondag is bestemd voor het Open Theologisch Seminarie in Pakistan. Het OTS biedt o.a. cursussen theologie en bijbelstudie aan via internet.

5 november: Voedselbank
Tekst van ds. Piet van Reenen: “Danken als levenshouding, alleen dan houd je de verwondering vast!” Dankdag met de appeltjesmis en de gewassen van het veld. De collecte is voor de Voedselbank en u wordt van harte uitgenodigd om etenswaren etc. mee te nemen en op het koor te plaatsen. Wij zorgen voor de aflevering.

terug