Aankomende collectes Aankomende collectes

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week. Zondagen die hier niet genoemd staan, zijn zondagen bestemd voor de eigen diaconie. Vanuit deze gelden worden mensen die op de plaatselijke diaconie een beroep doen geholpen.

Collectes

10 september Vluchtelingenwerk Zuid Limburg
Het is voor vluchtelingen vaak moeilijk om de weg te vinden in ons land en een eigen plek te verwerven. We helpen bij het papierwerk, informatie, taal en participatie. Vluchtelingenwerk Limburg wil hen zich welkom laten voelen in onze provincie.

17 september Vredeszondag
Vrede is niet vanzelfsprekend. We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, praktische hulp of een luisterend oor bieden. Op pagina 10 van deze Kerkberichten vindt u uitgebreider informatie.

24 september Startzondag
Het doel van de collecte wordt op de dag zelf bekendgemaakt.

1 oktober Stichting Wereldwijd
Dit wordt/is ons huisproject. Ons bezoek aan Eckelrade is gepland en we gaan nader kennismaken met dit goede project. Wij sponseren en zien graag de doelen. In de kerkdienst zal er nader over verteld worden

terug