Verslagen Verslagen

Zondag 1 maart 2015 was er een viering in de Sint Jan waar dominee P.v.Reenen voorging en waar de jongeren aan mee werkten. Van tevoren hebben we het verhaal van David en Saul al uitvoerig gelezen en besproken. Rebecca, Bram, Heleen en Fons deden tijdens de viering de lezing uit 2 Samuël 24. Met mimiek en klemtoon deden ze David en zijn soldaten en ook Saul en zijn soldaten tevoorschijn komen.
 
Esther en Anna hadden o.l.v. Saskia Born van dit verhaal een prachtig schilderij gemaakt. David staat met een stuk van de mantel van Saul in zijn hand en achter hem staan zijn mannen verscholen in de grot. Saul staat op het randje van de rots. David had hem gemakkelijk kunnen doden. In het veld staan de soldaten van Saul. De lucht is onheilspellend donkergrijs gekleurd. In een kleine rots staat een weegschaal want op dat moment was de toekomst van David en Saul nog zeer onduidelijk.
 
Anna speelde tijdens de collecte op de piano het stuk “Chasing cars” van Snowpatrol. De dominee bedankte haar uitvoerig.
 
Bij de voorbeden mochten Fons en Heleen ook enkele gedeelten voorlezen.
Deze gingen voornamelijk om de zorg van de jongeren over alle dingen die in de wereld gebeuren de laatste tijd.
 
Na het slotlied speelde Daan op zijn trompet samen met Klaas op het orgel, het stuk “Fairy-tale” van Dirk Caluwaerts. Er werd flink geklapt voor Daan en dat
hadden we ook graag gedaan voor Anna.
 
De prachtige foto’s zijn gemaakt door Max.
 
Dominee Piet van Reenen las ook een stuk uit Romeinen voor, “Heb uw vijanden lief”.
 
 

terug